Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MOONBLOSSOM.EU

Tekst jednolity z dnia 21.05.2021

§ 1

Wstęp

1.1. Sprzedaż w sklepie internetowym https://moonblossom.eu realizuje Anna Marcinkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Globe English z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 16c/93, 02-904 Warszawa wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującą się numerem NIP 613-142-06-80. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest:

 • mailowo: na adres poczty elektronicznej: hello@moonblossom.eu
 • listownie; adres miejscowy do doręczeń: ul. Bernardyńska 16c/93, 02-904 Warszawa
 • poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Moon Blossom.

  § 2

  Definicje

  2.1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
  • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
  • Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
  • Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy),
  • Sprzedawca – Anna Marcinkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Globe English z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 16c/93, 02-904 Warszawa wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującą się numerem NIP 613-142-06-80

  § 3

  Postanowienia wprowadzające

  3.1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

  3.2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

  3.3. Do korzystania ze Sklepu, w tym do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

  3.4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

  3.5. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

    § 4

    Usługi świadczone drogą elektroniczną

    4.1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

    4.2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie.

    4.3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.

     § 5

     Składanie zamówienia

     5.1. Kupujący składa zamówienie w sklepie bez rejestracji.

     5.2. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

      5.2.1 wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

     5.2.2. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Zamawiam”,

     5.2.3. podać poczty elektronicznej, adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury jeśli po stronie kupującego zachodzi taka potrzeba,

     5.2.4. wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,

     5.2.5. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,

     5.2.6. kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.

     5.3. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu Shoplo płatności obsługiwane przez Blue Media S.A., po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Shoplo płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

     5.4. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem serwisu Shoplo płatności, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

      § 6

      Formy dostawy i metody płatności

      6.1. Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy produktów objętych zamówieniem:

      6.1.1. za pośrednictwem Paczkomatu InPost na terenie Polski- koszt 12.99 zł, dla zamówień powyżej 200 zł dostawa jest bezpłatna

      6.1.2. Za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie UE – koszt przesyłki jest widoczny w koszyku zamówienia po wybraniu odpowiedniego kraju

      6.2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie

      6.3. Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.

      6.4. Czas dostarczenia Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski trwa do 6 (sześciu) Dni Roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę (zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia).

      6.5. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jej mu wydania.

      6.6. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

      6.6.1. płatność za pośrednictwem serwisu shoplo płatności

      6.6.2. płatności za pośrednictwem przelewu tradycyjnego (przelew na rachunek bankowy sprzedawcy udostępniony w mailu potwierdzającym zamówienie)

       § 7

       Realizacja zamówienia

       7.1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 5 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

       7.2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie do 24 godzin od chwili zawarcia umowy. W przeciwnym razie, zamówienie zostanie anulowane.

       7.3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.

       7.4. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie trzy dni robocze, ale zwykle następuje już w kolejnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

       7.5. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie,

       7.6. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego

       7.7. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu.

       7.8. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 6 ust. 4 Regulaminu.

        § 8

        Odstąpienie od umowy

        8.1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

        8.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

        8.3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

        8.4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://moonblossom.eu/strony/zwroty-i-reklamacje jednak nie jest to obowiązkowe.

        8.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

        8.6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

        8.7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

        8.8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

        8.9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

        8.10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

         § 9

         Odpowiedzialność za wady

         9.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

         9.2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

         9.3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

         • żądać wymiany produktu na wolny od wad,
         • żądać usunięcia wady,
         • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
         • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

         9.4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

         9.5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://moonblossom.eu/strony/zwroty-i-reklamacje jednak nie jest to obowiązkowe.

         9.6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.

         9.7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

         9.8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

         § 10

          Dane osobowe i pliki cookies

          10.1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

          10.2. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://moonblossom.eu/strony/polityka-prywatnosci/

           § 11

           Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

           11.1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

           11.2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

           a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

            b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

            c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

            11.3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://uokik.gov.pl.

            11.4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

            § 12

            Postanowienia końcowe

            12.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

            12.2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

             do góry
             Sklep jest w trybie podglądu
             Pokaż pełną wersję strony
             Sklep internetowy Shoplo.pl